VED FEJL

 

Kontakt Stofa Kundeservice:        tlf. 88 30 30 30

 

 hverdage kl. 08.00 - 19.00.   week-end og helligdage lukket .!!                                                                                            

 

Kontakt Stofa Teknisk Support:    tlf:  88 30 30 30  

hverdage          08.00 - 22.00  

Juleaftensdag  08.00 - 18.00  

Nytårsaftem     08.00 - 18.00                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

INFORMATION

Som abonnent på fællesantenneanlægget er det vigtigt:

1 .. at De indstiller Deres fjernsyn korrekt. Det betyder, at Deres fjernsyn skal være indjusteret til de kanaler, anlægget er belagt med. Såfremt De ikke selv kan foretage justeringen, bør Deres radioforhandler tilkaldes.- De kanaler, fjernsynet skal indstilles på fremgår af denne hjemmeside.

2 .. at De indstiller Deres FM-radio på de rigtige frekvenser I hovedstationen kan man ændre FM-frekvenserne, således at stationerne ligger andre steder på skalaen end de oprindeligt blev udsendt. - De korrekte FM-frekvenser fremgår af denne hjemmeside.

3 .. at Deres tilslutning til anlægget er udført korrekt og med de rigtige materialer. Benyt derfor udelukkende de installatører, der er autoriseret af antenneforeningen til at udføre stikledningsarbejdet.

4 .. at Deres TV- eller FM-modtager fungerer tilfredsstillende. Såfremt De er i tvivl om, at Deres eget udstyr er i orden, er det altid en god regel at se/høre modtagekvaliteten hos Deres nabo. Er modtagekvaliteten hos naboen i orden, bør De lade Deres radioforhandler kontrollere Deres installation og apparater.

Særlige forhold:

Mistanke om fejl i fællesantenneanlægget.

Undersøg først signalforholdene hos Deres nabo.

Såfremt naboens signal er i orden, findes fejlen i Deres stikledning, Deres interne installation eller i Deres modtager.

Er fejlen også hos Deres nabo, skal den findes i fællesantenneanlægget eller i senderen. Kontakt teknisk service.

 

I tordenvejr:

Antenneanlægget er jordforbunden ved masten og mange andre steder i fordelingsnettet. Det betyder, at de fleste lynnedslag bliver afledt til jord. Erfaringerne viser imidlertid, at der undertiden optræder induktionsspændinger på nettet, som kan skade antenneanlægget og de tilsluttede apparater.

For at sikre mod skader, fjern da alle lysnetstik fra stikkontakterne, ikke alene TV- og radiomodtagere, men også tilsluttede apparater og en eventuel antenneforstærker. Fjern også tilslutningskablerne til antennestikdåsen. På denne måde sikrer De Dem bedst muligt mod skader som følge af lynnedslag.

 

Erstatningspligt ved skader på kabler:

Forsyningskablerne er nedgravet i mindst 45 cm’s dybde og er forsynet med enten plastdækliste eller markeringsbånd.

Sker der skade på kablerne ved gravearbejder eller lign. er skadevolder erstatningspligtig.

 

Undgå kabelskader - men skulle uheldet være ude!

Kontakt straks Teknisk Service, også selv om det umiddelbart ser ud, som om det kun er den ydre kappe, der er beskadiget - fejlen kan nemlig vise sig senere - og reparationen bliver da væsentlig dyrere.